Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo
MC CƠ BẢN
MC CƠ BẢN

Nội dung bài học : Luyện giọng, sửa phát âm. Luyện ngôn ngữ hình thể. Cách xử lý tình huống sân khấu. Cách dẫn chương trình cơ bản. ( sự kiện nhỏ, tiệc cưới, thôi nôi,...)

Thời gian

10 buổi

Lịch học

2 buổi/ tuần

KHOÁ HỌC MC SỰ KIỆN
KHOÁ HỌC MC SỰ KIỆN

Nội dung học: Luyện giọng, sửa phát âm. Luyện ngôn ngữ hình thể. Cách sử lý tình huống trên sân khấu. Cách dẫn chương trình nâng cao. (gameshow,talkahow,khai trương, lễ...)

Thời gian

12 buổi

Lịch học

2 buổi/ tuần

KHOÁ HỌC MC TRUYỀN HÌNH
KHOÁ HỌC MC TRUYỀN HÌNH

Nội dung học: – Luyện giọng truyền hình – Cách đứng, ngồi khi ghi hình.....

Thời gian

10 buổi

Lịch học

Linh hoạt

KHOÁ HỌC THUYẾT TRÌNH
KHOÁ HỌC THUYẾT TRÌNH

Nội dung học: – Học cách phát âm hay, chuẩn giọng miền Nam/ miền Bắc – Cách lấy hơi bụng....

Thời gian

8 buổi

Lịch học

2 buổi/ tuần

KHOÁ LUYỆN GIỌNG NÓI
KHOÁ LUYỆN GIỌNG NÓI

Nội dung học: – Luyện phát âm chuẩn vùng miền: Nam, Bắc – Luyện nói ngọng, nói lắp, nói đớt....

Thời gian

4 buổi

Lịch học

2 buổi/ tuần

zalo
Hotline